Loading...

Cara Memakai Udeng Jawa Timuran Tutorial By Arek Jaseters

Cara Memakai Udeng

Cara Memakai Udeng Dalam video tutorial ini membahas tentang bagaimana cara memakai udeng atau ikat kepala dalam berbagai model udeng. 1. Udeng Ikat Lembaran 2. Udeng Bali 3. Udeng Blangkon...