Cm12 Stable For Vega Iron

Vega Iron running 7.1.1

Pantech Vega Iron IM-A870 Pixel XL mod ROM : https://drive.google.com/file/d/0B96askX1KHI0NURhWFpwR1RWRHM/view MOD ...

rom BlurOS Vega IRON A870

BlurOS 'Made in Việt Nam 100%' dành cho mẫu smartphone Vega Iron A870 đình đám một thời. Cùng với tiêu chí và đáp ứng nhu cầu : Đẹp + Mượt + Không ...