G Shock Ga 110 Replica Fake Vs Real Part 1

G SHOCK GA-110 REPLICA 1:1 AUTO LIGHT

G SHOCK GA-110 REPLICA 1:1 AUTO LIGHT mới ra 3 phiên bản đó là : Gold Black, Full Black và Rose Gold Với tính năng và thiết kế 100% giống chính hãng, ...

How to Check Fake G Shock

How to check a fake G-Shock by testing on the Auto-Light function and also by adjusting the time to 1 minute earlier.